IMU Breakout Graduate Fellowship

11/06/2019
Nhờ đóng góp rất lớn của những người đã đạt giải thưởng Breakthrough trong Toán học - Ian Agol, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Jacob Lurie, Terence Tao và Richard Taylor - Liên đoàn Toán học Thế giới (IMU) với sự hỗ trợ của FIMU và TWAS đã triển khai một chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đại học ở các nước đang phát triển, làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Toán học.

Sau quá trình tuyển lựa các ứng viên, IMU Breakout Graduate Fellowship đã quyết định trao học bổng tiến sĩ Toán học toàn phần cho ba sinh viên đến từ các nước đang phát triển.

  1. Đỗ Thái Dương - nghiên cứu sinh Việt Nam tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được đề cử bởi Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh có kế hoạch nghiên cứu về Giải tích phức và Hình học.
  2. María Alejandra Ramírez Luna - nghiên cứu sinh Colombia tại Universidad del Valle, Colombia được đề cử bởi Giáo sư Gonzalo Garcia Camacho tại Universidad del Valle, Colombia. Chị lên kế hoạch nghiên cứu về Hình học vi phân.
  3. Abebe Regassa Tufa -  nghiên cứu sinh Ethiopia tại Đại học Botswana được đề cử bởi Giáo sư Habtu Zegeye Đại học Quốc tế Khoa học và Công nghệ Botswana. Anh đang nghiên cứu sự tồn tại và xấp xỉ nghiệm của phương trình ánh xạ phi tuyến, biến phân bất bình đẳng, bài toán ánh xạ đơn điệu và phương trình tích phân kiểu Hammerstein trong không gian metric.

Trần Văn Thành, Viện Toán học

Người xử lý: Ban Biên tập Thử nghiệm Thử nghiệm


Tags:
Tin liên quan

Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 30/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai...

Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học

Rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều rất quan tâm. Nhằm góp phần đưa ra các giải pháp quản lý và tái chế rác thải nhựa, sáng...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30 - 35% lượng than đưa vào đốt. Hàng năm nhà máy nhiệt điện...

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba

Thủy điện An Khê – Kanak nằm ở thượng nguồn sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai gồm có hai hồ chứa: hồ Kanak và hồ An Khê. Tuy nhiên, sau khi dự án thuỷ điện đi vào hoạt động, phần lớn...

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

Trong 2 ngày 31/7-1/8/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4. Tham dự khai mạc lớp học...