Danh mục hồ sơ xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016

14/01/2016
Các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ thuộc phạm vi xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016, bao gồm:
  1. Toán học;
  2. Cơ học;
  3. Khoa học thông tin và khoa học máy tính;
  4. Vật lý;
  5. Hóa học;
  6. Khoa học về sự sống;
  7. Khoa học về trái đất (bao gồm Khoa học biển) và môi trường.


Tags:
Tin liên quan