Công nghệ xử lý nước mặt bằng thiết bị hợp khối trên cơ sở vật liệu compozit

20/08/2009
Thông tin trích yếu Tên đề tài: Công nghệ xử lý nước mặt bằng thiết bị hợp khối trên cơ sở vật liệu compozit Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện: 1999 đến 2003 Nội dung:   Chủ nhiệm đề tài: ... Cơ quan chủ trì: Phân viện Khoa học vật liệu Thành phố Hồ Chí Minh Tổng kinh phí [vnđ]: 200.000.000 Kết quả nghiên cứu: ... Địa chỉ ứng dụng:      


Tags:
Tin liên quan