BAN KIỂM TRA

22/07/2012
Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy Phó Trưởng ban: 1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm

Số Quyết định 1400/QĐ-KHCNVN ngày 27/10/2011
Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch viện KHCNVN

images/stories/truso.jpg
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3756.2798
Fax: (+84)(4) 3791.2034
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy
Phó Trưởng ban:1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG: 

Ban Kiểm tra có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

NHIỆM VỤ:

 1. Xây dựng và trình Chủ tịch Viện chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Ban Kiểm tra; trình Chủ tịch Viện kế hoạch công tác đột xuất, các báo cáo và văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.
 2. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của Viện đối với các đơn vị trực thuộc.
 3. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước.
 4. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước khi được Chủ tịch Viện giao.
 5. Hướng dẫn và giám sát các đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình trình Chủ tịch Viện.
 6. Hướng dẫn và cung cấp các tài liệu liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phối hợp với Công đoàn Viện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
 7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Viện. Phát hiện và kiến nghị Chủ tịch Viện những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định quản lý của Viện và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị.
 8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Kiểm tra theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 9. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Kiểm tra theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
  LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
  Tổng số CBVC: 07 người

  - Số biên chế: 04
  - Tiến sỹ: 1
  - Thạc sỹ: 04
  - Cử nhân: 02
  - Khác:0

  CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
  • Kiểm tra, giám sát, tư vấn, giải quyết và hướng dẫn các đơn vị trong việc xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • Tiếp nhận, xử lý đơn thư về khiếu nại, tố cáo.
  • Là đầu mối tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Viện Hàn lâm trong công tác phòng chống tham nhũng.
  NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT
  • Thực hiện kiểm tra định kỳ các đơn vị trực thuộc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
  • Tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công việc về giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
  • Vận hành và sử dụng thành thạo hệ thống phầm mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng, chống tham nhũng; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • Được Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm chỉ đạo nên các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được Ban Kiểm tra xem xét giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý đúng quy định của pháp luật.


  Tags:
  Tin liên quan

  Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai đoạn 2019 – 2024

  Ngày 30/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai...

  Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học

  Rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều rất quan tâm. Nhằm góp phần đưa ra các giải pháp quản lý và tái chế rác thải nhựa, sáng...

  Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

  Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30 - 35% lượng than đưa vào đốt. Hàng năm nhà máy nhiệt điện...

  Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba

  Thủy điện An Khê – Kanak nằm ở thượng nguồn sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai gồm có hai hồ chứa: hồ Kanak và hồ An Khê. Tuy nhiên, sau khi dự án thuỷ điện đi vào hoạt động, phần lớn...

  Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

  Trong 2 ngày 31/7-1/8/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4. Tham dự khai mạc lớp học...