Ban hành Quy chế mới về Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thay thế cho Quyết định số 1883/QĐ-VHL

21/09/2018
Ngày 10/9/2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-VHL về việc Ban hành Quy chế mới của Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thay thế cho Quyết định 1883/QĐ-VHL ngày 10/11/2015. Toàn văn Quyết định xem tại đây.


Tags:
Tin liên quan