19/05/2019

Sáng ngày 17/05/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

14/05/2019

Ngày 9/5/2019, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

23/04/2019

Ngày 13/4/2019, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,...

21/09/2018

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai (năm 2019) dự kiến sẽ được...

11/09/2018

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ...

11/04/2016

Cơ quan thường trực Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thông báo...

14/01/2016

Ngày 31/12/2015, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có công văn số...