11/04/2016

Cơ quan thường trực Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, cụ thể: Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét...

14/01/2016

Ngày 31/12/2015, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có công văn số 265/VHL-UWDTKCN gửi tới các cơ quan báo, đài để thông báo và mời nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.