Chi tiết văn bản:

 Về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020