09/06/2011

Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của Đoàn thanh niên Viện KHCNVN, dưới sự chỉ đạo của Đoàn khối các cơ quan trung ương và sự đồng ý của Đảng uỷ, lãnh đạo Viện KHCNVN, từ ngày 20 đến 22/1/2011, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Viện đã phối hợp với Câu lạc bộ Tiến sĩ...