03/11/2016

Trụ sở: Tòa nhà A21, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Quyền Hiệu trưởng: PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Hải Đăng

14/07/2012

Trụ sở: Toà nhà Khu ươm tạo Công nghệ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc: 1. PGS.TS.NCVC. Nguyễn Tiến Đạt

13/07/2012

Trụ sở: Nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Quang Phó Giám đốc:

12/07/2012

Trụ sở chính: Tòa nhà 2B, Khu Sản xuất – Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tổng Giám đốc: TS.NCVC. Nguyễn Văn Thao Phó Tổng Giám đốc: 1. TS. NCVC. Lê Đồng Tấn                                   2....

12/07/2012

Trụ sở chính: Nhà A28 - Tòa nhà Ươm tạo công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Giám đốc: GS.TS.NCVCC. Phan Ngọc Minh Phó Giám đốc: 1. TS.NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt                          2. PGS.TS.NCVCC. Vũ Đình Lãm

10/07/2012

Trụ sở: Toà nhà A11 – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Giám đốc: ThS. CVC. Nguyễn Thị Vân Nga Phó Giám đốc: 

10/07/2012

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Tổng Giám đốc: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Trung Minh Phó Tổng Giám đốc: 1. PGS.TS.NCVCC. Vũ Văn Liên                                   2. PGS.TS.NCVC. Phan Kế Long

10/07/2012

Trụ sở: Nhà A16, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Giám đốc, Tổng Biên tập: ThS. CVCC. Trần Văn Sắc Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh Phó Giám đốc: ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu

20/08/2009

Thông tin trích yếu Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ phân tử để nghiên cứu các thay đổi gene thực vật, động vật và người tại các vùng sinh thái bị ảnh hưởng trực tiếp của chất độc màu da cam. Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện: 2001 đến 2003 Nội dung: Thiết lập ngân...

20/08/2009

Thông tin trích yếu Tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển công nghệ phân huỷ sinh học và kỹ thuật nhả chậm làm sạch ô nhiễm chất độc hoá học. Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện: 2001 đến 2003 Nội dung: Đánh giá sự biến đổi về số lượng của vi sinh vật trước, trong và...