VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM (TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG)

 
Trụ sở: số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Trưởng Văn phòng: ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng
 
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-VHL ngày 19/02/2013
Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh
 
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Trụ sở: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 3829.5814
Fax: 028. 3822.2331
Email:vphcm@vast.vn
Website: www.vast.hcm.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng văn phòng:       ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng
   
   
   
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
  • Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 13 người

Số biên chế: 16
Số hợp đồng: 07
Thạc sỹ: 02
Cử nhân: 03
Khác: 08

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện nhiệm vụ của của Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
 
MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT
 

VPtaiHCM

Văn phòng đại diện tại Tp. HCM tiếp đón Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Tp. HCM năm 2018