26/07/2012

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: PGS.TS.NCVCC. Bùi Đình Trí Phó Trưởng ban: 1. CVCC. Đặng Việt Tiến                             2. TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng 

25/07/2012

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: PGS. TS. Lê Trường Giang Phó Trưởng ban: 1. ThS. Trần Văn Ngọc                              2. PGS. TS. Đặng Xuân Phong

24/07/2012

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh Phó Trưởng ban:  1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng                              2. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Lan

23/07/2012

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: PGS.TS. NCVCC. Ninh Khắc Bản Phó Trưởng ban: 1. TS. CV. Đặng Quang Hưng                               2. TS.NCVC. Lê Quỳnh Liên

22/07/2012

Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: TS. CVCC. Phạm Tuấn Huy Phó Trưởng ban: 1. ThS. CV. Hồ Minh Kiêm

20/07/2012

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS. Bùi Văn Dũng                                         2. ThS. Nguyễn Thanh Hùng                                         3. ThS. Vũ Thị Dung                          ...

19/07/2012

Trụ sở: số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Trưởng Văn phòng: ThS.NCVC. Nguyễn Thanh Hùng

20/08/2009

Thông tin trích yếu Tên đề tài:  Xây dựng mô hình công nghệ khử Nitơ liên kết trong nước sinh hoạt tại xã Đông Mỹ (Thanh Trì - Hà Nội) và xã Minh Khai (Hoài Đức - Hà Tây) Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện:  1999 đến 2003 Nội dung:   Chủ nhiệm đề tài:  ... Cơ quan...

20/08/2009

Thông tin trích yếu Tên đề tài: Công nghệ xử lý nước mặt bằng thiết bị hợp khối trên cơ sở vật liệu compozit Thuộc chương trình:   Thời gian thực hiện: 1999 đến 2003 Nội dung:   Chủ nhiệm đề tài: ... Cơ quan chủ trì: Phân viện Khoa học vật liệu Thành phố Hồ Chí Minh Tổng...