Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải
Mã số đề tài VAST.03.01/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Tên Chương trình Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ và tên Nguyễn Trung Đức
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Số điện thoại 0979568259
Email ducnt224@gmail.com
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/12/2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng phân hủy giảm cấp và phân hủy sinh học của màng PE có phụ gia xúc tiến oxy hóa.

- Xây dựng được dây chuyền công nghệ đồng bộ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải có thời gian tự hủy từ 12-36 tháng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

+ 01 quy trình công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy

+ Túi đựng rác tự hủy 500 kg (160 kg túi màu xanh, 160kg túi màu vàng, 180kg túi màu đen).

+ 01 bộ số liệu về khả năng phân hủy sinh học của 3 loại túi đựng rác tự hủy;

+ 01 bản tiêu chuẩn cơ sở cho 3 loại túi đựng rác tự hủy.

- Về ứng dụng:

 

Một số hình ảnh của đề tài: 

Những đóng góp mới

Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất các loại túi đựng rác tự hủy từ nhựa HDPE phế thải quy mô 30 kg/giờ và đánh giá khả năng phân hủy sinh học của chúng theo tiêu chuẩn TCVN 9493. Đây là một công nghệ xử lý, tái chế chất thải nhựa hiệu quả  góp phần khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu.

Sản phẩm lưu trữ

- Bài báo đã công bố:

  1. Pham Thu Trang, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Khoi, Nguyen Trung Duc, Pham Thi Thu Ha Evaluation of anaerobic biodegradability of oxidized and unoxidized polyethylene (PE) films containing pro-oxidant additives in soil incubation media”, Vietnam Journal of Chemistry, Vol 56(4e), 78-82, 2018.

          - Hồ sơ đăng ký giải pháp Hữu ích

  • Hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích “Quy trình sản xuất hạt nhựa tự hủy từ hạt nhựa polyolefin phế thải và bao bì tự hủy làm từ hạt nhựa tự hủy”  Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận đơn hợp lệ, số đơn: 2-2018-00378 ngày 30 tháng 11 năm 2018

- Các sản phẩm khác:

  • Hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh theo Quyết định số 832/QĐ-HVKHCN ngày 24/11/2016 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ ứng dụng                
Ảnh nội bật đề tài
1562815645818-T4.39.ntd2.png
Các file giao nộp đính kèm(Bản tóm tắt tiếng anh tiếng việt (Có chữ ký của chủ nhiệm và dấu xác nhận của cơ quan chủ trì), Biên bản kết luận hội đồng nghiệm thu)