25/06/2019

test auto time

26/06/2012

Ngày 01/12/2011 Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu sau đây: I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công...

12/08/2009

Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Các giải pháp và chế phẩm sinh học trong bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi truờng. Kỹ thuật và thiết bị giám định môi trường. Công nghệ xử lý nước, nước thải và chất thải rắn. Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ giai đoạn 2001-2005...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Nghiên cứu các vấn đề chủ yếu của Công nghệ thông tin, tạo tiềm lực cho việc thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm của công nghệ thông tin, tạo ra các sản phẩm...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất kỹ thuật có đủ khả năng thực hiện các kỹ thuật cơ bảncủa công nghệ sinh học hiện đại, chú trọng công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào đạt trình độ các nước trong khu...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Vật liệu điện tử và các chất dẫn điện mới Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử Nguyên tố hiếm và vật liệu đất hiếm . Vật liệu cao phân tử và composit. Vật liệu silicát. Bảo vệ vật liệu chống ăn mòn . Vật...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Sinh thái học và công nghệ xây dựng một nền nông nghiệp sạch, bền vững. Cơ sở khoa học để phủ xanh đất trống và đồi trọc. Quy tình phục hồi các hệ sinh thái nhiệt đới bị thoái hoá. Ðánh giá hiện trạng và biến động đa...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Các công nghệ nuôi, nhân giống và phát triển một số đặc hải sản Việt Nam có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá ngựa, yến sào... Công nghệ dự báo kiểm soát ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường biển....

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Kỹ thuật laser và công nghệ quang tử Kỹ thuật thông tin và sử dụng vệ tinh Kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh thu nhận từ vệ tinh để theo dõi diễn biến tài nguyên thiên nhiên và môi trường . Nghiên cứu chế tạo các thiết...

28/07/2009

  Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ đến năm 2010 Công nghệ tách chiết và sản xuất một số chất có họat tính quan trọng dùng trong y dược và nông nghiệp. Công nghệ tổng hợp và bán tổng hợp một số chất có hoạt tính sinh học cao. Công nghệ và thiết bị chiết suất các...