Thông tin Đề tài

Hỗ trợ khoa học trong việc quản lý ô nhiễm ở khu vực Hà Nội - Mã số nhiệm vụ: QTAT01.01/17-19
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
01/01/2017
01/01/2019
4 tỷ đồng
Xuất sắc
Mục tiêu của nhiệm vụ là cung cấp những hiểu biết và hướng dẫn hỗ trợ hoạch định chính sách bằng cách tìm các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và phổ quát thông qua áp dụng phân tích hệ thống nhằm cải thiện phúc lợi của con người và xã hội và bảo vệ môi trường. Dựa trên kinh nghiệm áp dụng các hệ thống phân tích thực tiễn và khảo sát thực trạng môi trường ở Việt Nam để thiết lập một cộng đồng nghiên cứu đa ngành ở Việt Nam về quản lý chất lượng không khí và thông qua mô hình GAINS để đưa ra những tính toán dự báo hiệu quả, có lợi cho nền kinh tế. Dự án liên kết IIASA - VAST về quản lí chất lượng không khí tại Việt Nam dựa trên mô hình quản lý GAINS được đề xuất nhằm: Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Áo và Việt Nam, cụ thể là qua mối liên kết giữa VAST và IIASA. Sử dụng mô hình GAINS với các thông số/ dữ liệu của Việt Nam để xây dựng hệ thống dữ liệu dự báo xu hướng thay đổi của sự ô nhiễm không khí tại Việt Nam  Từ dự báo trên, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách địa phương khả năng xây dựng các kế hoạch quản lý hiệu quả về chi phí cho khu vực Hà Nội mở rộng và các vùng lân cận. Về lâu dài, dự án sẽ là nền tảng khoa học để phát triển các chính sách về quản lí chất lượng không khí tại Việt Nam.

Về khoa học
Dự án hợp tác giữa VAST và IIASA đã phát triển phiên bản GAINS-Việt Nam nhằm hỗ trợ đưa ra các lựa chọn quản lý môi trường không khí ở miền Bắc Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích phát triển vùng.
Trong khuôn khổ dự án, Mô hình GAINS-Việt Nam đã được áp dụng để đánh giá, dự báo ô nhiễm không khí, tác động sức khỏe và chi phí kiểm soát ô nhiễm cho các vùng nghiên cứu bao gồm các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp xây dựng một bộ dữ liệu ban đầu từ các thống kê và các nghiên cứu khoa học chính thống, cung cấp thông tin có giá trị cao cho việc quản khí không khí ở Việt Nam. Công cụ GAINS-Việt Nam, một khi được thực hiện chi tiết với các dữ liệu địa phương được thu thập dựa trên các khảo sát, thống kê sẽ giúp xác định các chiến lược chính sách cải thiện chất lượng không khí hiệu quả. Mô hình GAINS-Việt Nam cũng đã được áp dụng để dự báo mức độ phát thải dựa trên các kịch bản phát triển khác nhau, đây là một bước quan trọng nhằm tiến tới việc xây dựng chiến lược giảm phát thải tối ưu hóa về mặt chi phí.

Về hợp tác và đào tạo
Dự án đã thành công trong việc xây dựng cơ sở hợp tác, trao đổi về mặt khoa học giữa VAST và IIASA, kết hợp được nguồn nhân lực nghiên cứu của bên, bước đầu xây dựng một cộng đồng nghiên cứu đa ngành nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài VAST. Dự án cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ nghiên cứu phía Việt Nam cũng như đào tạo sử dụng mô hình GAINS cho các cán bộ quản lý thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Về ứng dụng
Mô hình GAINS đã được chuyển giao cho các sử dụng với mục đích cung cấp một công cụ khoa học hỗ trợ các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc đánh giá, xây dựng các chính sách liên quan đến chất lượng không khí.

Một số hình ảnh của đề tài: 

nqtrung1

nqtrung2

- Phát triển mô hình GAINS-Việt Nam, là một mô hình đánh giá tích hợp hỗ trợ quản lý chất lượng không khí cho các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương.
- Xây dựng cơ sở hợp tác, trao đổi về mặt khoa học giữa VAST và IIASA, kết hợp được nguồn nhân lực nghiên cứu của các bên, mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu trong tương lai.
- Bước đầu xây dựng một cộng đồng nghiên cứu đa ngành nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu trong và ngoàiVAST.

- Các bài báo đã công bố
1. An Hà Trương, Minh Thuý Kim, Thu Nguyễn Thị, Ngọc Tùng Nguyễn, Quang Trung Nguyễn, 2018. “Methane, Nitrous Oxide and Ammonia Emissions from Livestock Farming in the Red River Delta, Vietnam: An Inventory and Projection for 2000–2030”. Sustainability 10, 3826
2. Nguyen TB, Sanabria AG, Karner M, Truong An Ha, Nguyen Quang Trung. Data collection approach to improve understanding of pollution in Craft Villages in Vietnam. Springer Ser Lect Notes Artif Intell LNCS/LNAI 2018
3. Kim Minh Thuý, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Thị Thu, Trương An Hà, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung, 2018. “Ước tính phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động nông nghiệp trong khu vực Hà Nội và đánh giá kịch bản thay thế”, Tạp Chí Phân Tích Hóa Lý Và Sinh Học, Tập 23 - Số 4, tr 226–235.
4. Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Thị Thu, Kim Minh Thuý, Trương An Hà, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung, 2018 “Kiểm kê phát thải ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở Hà Nội và đánh giá hiệu quả từ các chính sách giảm thiểu”, Tạp Chí Phân Tích Hóa Lý Và Sinh Học, Tập 23 – Số 4, tr 198–205.

- Các sản phẩm
Mô hình GAINS-Việt Nam: truy cập tại địa chỉ:
https://gains.iiasa.ac.at/gains/VIE/index.login
Báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam” (tiếng Anh và tiếng Việt)
Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam (tiếng Việt)
USB, đĩa CD bao gồm Tài liệu hướng dẫn, báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam”, chương trình truy cập vào mô hình GAINS-Việt Nam, hướng dẫn nhanh truy cập và đăng ký tài khoản truy cập mô hình GAINS-Việt Nam

- Đào tạo
Đào tạo ngắn hạn sử dụng mô hình GAINS tại Áo: 03 cán bộ
Đào tạo ngắn hạn sử dụng mô hình GAINS tại Việt Nam: 15 người

Các sản phẩm bao gồm báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam”, Tài liệu giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam, USB và CD đã được chuyển giao cho các Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Chúng tôi ki?n ngh? và ?? xu?t ti?p t?c nh?n ???c s? h? tr?, ?ng h? c?a Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam (VAST) và Vi?n Phân tích h? th?ng ?ng d?ng Qu?c t? (IIASA) ?? ti?p t?c ti?n hành pha hai cho d? án, t?p trung vào các h??ng nghiên c?u ?? hoàn thi?n và m? r?ng các ?ng d?ng c?a mô hình GAINS nh?m ph?c v? t?t h?n cho công tác h? tr? qu?n lý ch?t l??ng không khí t?i Vi?t Nam.


TS. Erica Key, Tổng Thư ký của Belmont Forum đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHCNVN

Ngày 17/7/2019, TS. Erica Key, Tổng Thư ký của Belmont Forum đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHCNVN; Đi cùng còn có GS. Hsu Hui Huang, Tham tán, Trưởng phòng khoa học Văn...

Gặp mặt cán bộ công đoàn Viện Hàn lâm KHCNVN qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019), ngày 15/7/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi...

04 cán bộ công đoàn tiểu biểu của Viện Hàn lâm KHCNVN được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sáng ngày 02/7/2019, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 và Kỷ niệm 25 năm ngày...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười bảy và Hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong 2 ngày 27-28/6/2019, tại TP. Huế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động: (i) Hội nghị Ban...

Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và sinh hoạt chính trị ngoại khóa

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Đoàn...