Thông tin Đề tài

Tên đề tài vvvvvvvv
Mã số vvvvvvvv
Đơn vị Ban Tổ chức cán bộ s
Thuộc chương trình Hướng Khoa học Vật liệu (VAST03)
Họ tên vvvvvvvvvv
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm gs
Điện thoại 22222222
Thời gian thực hiện 13/09/2016 - 10/09/2019
Tổng kinh phí 1111111111
Xếp loại Tốt
Mục tiêu đề tài avvvvvvvvvvv
Kết quả chính của đề tài

avvvvvvv

Số

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

 

Ghi chú

Theo kế hoạch

Thực tế đạt được

A

Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

 

 

1

01 Thiết bị đa kênh phát hiện nhanh các yếu tố độc hại trong nông sản.

* Công suất tiêu thụ

<10 W

* Khoảng đo dòng

1 nA đến 1A

* Khoảng đo thế

-2V đến +2V

* Trọng lượng

< 1 kg

* Màn hình hiển thị

LED

* Tích hợp dẫn truyền không dây GSM/GPRS.

* Công suất tiêu thụ

<10 W

* Khoảng đo dòng

1 nA đến 1A

* Khoảng đo thế

-2V đến +2V

* Trọng lượng

< 1 kg

* Màn hình hiển thị

LED

* Tích hợp dẫn truyền không dây GSM/GPRS.

* Thực hiện đo được 03 chế độ CV, CV và DPV

Đạt

2

Các linh kiện đầu dò chức năng hóa chuyên biệt

* Đầu dò kim loại nặng:

LOD 0,1 mg.L-1,

Dải đo: 1-10 mg.L-1

* Đầu dò TTS lân hữu cơ/carbamate:

LOD 1 ppm

Dải đo 2 – 20 ppm.

* Đầu dò kim loại nặng:

LOD 0,1 mg.L-1,

Dải đo: 1-10 mg.L-1

* Đầu dò TTS lân hữu cơ/carbamate:

LOD 1 ppm

Dải đo 2 – 20 ppm.

Đạt

3

Quy trình chế tạo linh kiện đầu dò

Quy trình ổn định

Quy trình ổn định

Đạt

B

Sản phẩm quan trọng (nếu có)

 

 

 

C

Công bố

 

 

 

1

01 Công bố bài báo trên tạp chí quốc tế

Đã đăng hoặc chấp nhận đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI

Đã đăng 01 bài báo quốc tế tại Tạp chí Sensors and Actuators B: Chemicals (IF 5.8)

Đạt

2

01 Công bố bài báo trên tạp chí quốc gia

Đã đăng hoặc chấp nhận đăng trên tạp chí quốc gia

Đã được chấp nhận đăng 01 bài báo quốc tế tại Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

Đạt

3

01 Công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế

Đã đăng hoặc chấp nhận đăng tại hội nghị trong nước hoặc quốc tế

Đã đăng 01 báo cáo thuyết trình tại Hội thảo ASAM6

Đạt

D

Sở hữu trí tuệ

 

 

 

E

Đào tạo

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ

Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ đào tạo

Đạt

2

Hỗ trợ đào tạo 02 Cử nhân

Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ đào tạo

Đạt

3

Hỗ trợ đào tạo 03 Thạc sĩ

Không đăng ký

Hỗ trợ đào tạo

Đạt

 
Những đóng góp mới avvvvvvvvv
Sản phẩm đề tài avvvvvvvvvvvvvv
Khu vục nghiên cứu aaaaaa
Địa chỉ ứng dụng vvvvvvvvvvvvv
Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài vvvvvvvvv
Ảnh nổi bật đề tài
1567654367497-2.JPG
Danh sách file đính kèm