Thông tin Đề tài

Nghiên cứu sự biểu hiện các gen vạn tiềm năng của tế bào hạt buồng trứng bò và đánh giá khả năng biệt hóa thành tế bào thần kinh và tế bào sụn
VAST02.03/17-18
Viện Sinh học Nhiệt đới
Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Lê Thành Long
TS
01/01/2017
01/12/2018
600.000.000 VNĐ
Xuất sắc
Đánh giá được sự biểu hiện của các gen vạn tiềm năng của tế bào hạt tế bào buồng trứng bò và khả năng biệt hóa thành tế bào thần kinh và tế bào sụn
  • Về khoa học: Hoàn thành các nôi dung khoa học đã đề ra, hoàn thành đào tạo 1 thạc sĩ, công bố 3 bài báo (1 bài trên tạp chí Công nghệ Sinh học, 1 bài đã được đăng trên tạp chí Animal Reproduction thuộc danh mục SCIE), 1 bài đã được đăng trên tạp chí Cell Cycle thuộc danh mục SCIE) thiết lập được quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào hạt buồng trứng bò.
  • Về ứng dụng: Nghiên cứu này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu phân lập nuôi cấy và đánh giá tiềm năng gốc của tế bào hạt buồng trứng người.

kết quả đề tài đã chứng minh được sự tồn tại của tế bào hạt có tính gốc trong buồng trứng bò.

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 3 bài báo:

1. Lê Thành Long, Phạm Thanh Liêm, Hồ Nguyễn Quỳnh Chi, Đoàn Chính Chung, Diệp Trung Cang, Hoàng Nghĩa Sơn, Đánh giá sự biến đổi hình thái và biểu hiện một số gen đa tiềm năng của tế bào hạt buồng trứng bò trong nuôi cấy in vitro, Tạp chí Công nghệ sinh học, 15 (3A) 2017.

2. Hoang NS, Ho NQC, Doan CC, Nguyen TPT, Tran THD & Le TL. Evaluation of stemness marker expression  in bovine ovarian granulosa cells. Animal Reproduction 2019, 16(2): 277-281. (SCIE)

3. Hoang NS, Ho NQC, Doan CC & Le TL. Morphological changes during replicative senescence in bovine ovarian granulosa cells, Cell Cycle, 18(13), 2019, 1490-1497, DOI: 10.1080/15384101.2019.1624108. (SCIE)


1563505573416-lethanhlong1.jpg

Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 30/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai...

Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học

Rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều rất quan tâm. Nhằm góp phần đưa ra các giải pháp quản lý và tái chế rác thải nhựa, sáng...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30 - 35% lượng than đưa vào đốt. Hàng năm nhà máy nhiệt điện...

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba

Thủy điện An Khê – Kanak nằm ở thượng nguồn sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai gồm có hai hồ chứa: hồ Kanak và hồ An Khê. Tuy nhiên, sau khi dự án thuỷ điện đi vào hoạt động, phần lớn...

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

Trong 2 ngày 31/7-1/8/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4. Tham dự khai mạc lớp học...