Đăng nhập tài khoản để giao nộp tóm tắt kết quả đề tài tại đây
TT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 nnnn nnnn
2 ooooooooooooo okkkkkkk
3 kkkkkkkkkkkkkkk uuuuuuuuuuuuuuuu
4 vbvbvb vbvb
5 vvvvvvvv vvvvvvvvvv
6 ababab1 abab
7 qqqqqqqqqqq111 qqqqqqqqqqq
8 gggggg aaaaaa
9 eeeeeee bbbbbbb
10 bbbbbbbbbb bbbbbbbbb
11 aaaaaa aaaaaa
12 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa
13 aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
14 Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba. Trương Phương Dung
15 Nghiên cứu sự biểu hiện các gen vạn tiềm năng của tế bào hạt buồng trứng bò và đánh giá khả năng biệt hóa thành tế bào thần kinh và tế bào sụn Lê Thành Long
16 Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến găng tay, ứng dụng trong điều khiển thiết bị và trong thông dịch tương tác tiếng nói với ngôn ngữ ký hiệu PGS.TS. Lương Chi Mai
17 Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến găng tay, ứng dụng trong điều khiển thiết bị và trong thông dịch tương tác tiếng nói với ngôn ngữ ký hiệu Lương Chi Mai
18 Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải Nguyễn Trung Đức
19 Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải Nguyễn Trung Đức
20 Nghiên cứu phối hợp khai thác hai hệ thống vệ tinh: VNREDSat-1 và BKAMã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.Belarus.04/16-17 ThS. Bùi Doãn Cường