VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tổng đài: 04 37564335
Fax: 04 38363122 

PHỤ TRÁCH WEBSITE

PHÒNG NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ - TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04 37918346
Email: thongtin@vast.vn